Intergenerationeel filmfestival silver screen

 

 

Dit film festival thematiseert generatievraagstukken in de

huidige samenleving.


Programma

Waarderingen op de eerste editie 25 april met het Albeda Zorgcollege:

 

- De film Dr. Knock is overwegend positief ontvangen door jong en ouder
- De film Dorst is wisselend gewaardeerd, sommige bezoekers stoorden zich aan de suggestieve seks-scenes
- De film Shape of Water is eveneens positief ontvangen.

 

De dynamische blokken methodiek voor intergenerationele dialoog

 

Tijdens de eerste festival-dag hebben deelnemers (jong en oud) in 12 blokken deelgenomen aan groepsdiscussies middels de dynamische blokken methodiek van Moving Art Project. Deze methodiek beoogt op een dynamische en interactieve wijze een gestructureerd gesprek op gang te brengen over wat de generatiedates écht belangrijk vinden. In de loop van de sessie vallen steeds meer begrippen af en ‘battled’ men over de consensus voor de laatste drie overgebleven begrippen. U treft hieronder een opsomming van de begrippen die afvielen en zij die de consensus van de generaties aan het eind van de sessie genoten. Deze methodiek is eerder succesvol gebruikt bij onder meer de Eenzaamheidscoalitie van Amsterdam en is op verzoek van de stichting Art-Age toegespitst op het voeren van een intergenerationeel gesprek. In oefensessies bij Albeda is de methodiek getest. Het principe is dat elke deelnemer met zijn generatiedate een voor hun betekenisvol woord op een blok schrijven. Vervolgens wordt er generatiegewijs gedebatteerd over de woorden en hun betekenis, waarbij jongeren in de huid van ouderen moeten kruipen en vice versa. Uiteindelijk bereiken de deelnemers consensus over welke woorden en begrippen prioriteit hebben. Elk van de 300 aanwezigen heeft meegedaan aan één sessie op 25 april:

 

Begrippen die afvielen:

waardering, Geluk, tevredenheid, aandacht, verdraagzaamheid, Liefde, stabiliteit, vrijheid van meningsuiting, gezondheid, Seks, macht, in god geloven, Familie, Rechtvaardigheid, Geld, Toekomst, Succes, ff niks, Opleiding, Zelfbeschikking, Respect, samen erop uit, Diploma, Genieten, Baan, Waardering, geen discriminatie, Verbondenheid, Media, Vrouwenrecht, Aanwezigheid, Rust, Lachen, Rust

 

Begrippen die – na de discussie en dialoog overbleven:

Huis

Respect

Liefde

Positiviteit

Gezondheid

Geluk

Verwachtingsloos

waardevol leven

Verhaal

Toekomst

Vrijheid

Geld

Familie

 

Opvallende verschillen zijn er tussen beide kolommen nauwelijks. Gezondheid, familie en respect worden het meest genoemd, gezondheid zelfs 15 maal, respect en familie volgen daarop in aantal. Deze zijn duidelijke gedeelde waarden tussen de generaties. Opleiding en een baan bij de jongeren en geluk en gezondheid bij de ouderen zijn niet conflictueus, maar  aanvullende accentverschuivingen met de leeftijd. Opvallend ook dat immateriële begrippen de boventoon voeren. Al met al geven deze uitkomsten hoop voor een solidaire toekomst tussen deze jongeren en hun generatiedates.

 

Presentatie door Carin Gaemers en Hugo Borst op 25 april

Deze presentatoren die met hun vrijwilligerswerk voor het Manifest Scherp op Zorg veel bekendheid en respect genieten, maakten de dag rijker en geestiger. Rotterdammers reageren sowieso chauvinistisch op stadgenoten. Carin en Hugo treffen vaak de juiste toon door hun integriteit en onderkoelde benadering van de bezoekers. Zoals de generatiedates elkaar in beeldvorming van leeftijd spiegelen, zo spiegelen zij de praktijk waarin de toekomst ligt van veel studenten. Carin en Hugo weten dat de extra miljoenen voor de zorg niet vanzelf bij de MBO studenten terecht zullen komen. Zij zullen mogelijk in ‘spitsuren’ contracten worden gevangen die een zelfstandig bestaan onmogelijk maken. Zij zien als geen ander wat deze studenten desondanks in positieve zin kunnen betekenen voor een verschraalde zorgpraktijk. Het was voor de bezoekers en festival team een eer en een genoegen om van hen te leren over de empowerment van zowel jonge studenten als kwetsbare ouderen in de zorgpraktijk.

 

Indrukken van de tweede festival-dag op 26 april

Het idee om een tweede Festival-dag met andere deelnemers en andere accenten te organiseren is ontstaan in de plan-fase van het festival. Deze tweede dag is uitgevoerd samen met de Coalitie Erbij in Rotterdam. Voor de tweede dag hebben niet de jongeren, maar ouderen het verzoek gekregen een jonge generatiedate te regelen. In een vroeg stadium zijn hierover gesprekken gevoerd met de dienst SoZaWe van de Gemeente Rotterdam - die het idee toejuichte – en de Coalitie Erbij, die ondersteund wordt door de gemeente en die haar hoofdkantoor bij Humanitas heeft.

 

Reacties uit de zaal tijdens gesprek met Willem Sluyterman van Loo

Bijzonder goed ontvangen is het gesprek met Willem Sluyterman van Loo over zijn werk en de rol van generaties daarin zoals tot uitdrukking kwam in enkele door hem gemaakte en vertoonde producties. Vooral Willems videosuggestie met een fragment van Marianne Zwagerman over de absolute NO GO’S rond de term ‘laagopgeleid’ sprak de Rotterdammers zeer aan. Inhoudelijk was zijn aanwezigheid een aanwinst met veel respons en humor zoals dit bij het Rotterdamse hoort.

 

Al met al kijken we terug op een veeleisende periode qua planning en inhoudelijke ontwikkeling. De gesprekken het Amsterdamse Silver Screen filmfestival en de GGD waren leuk en versterkend. Uitgangspunten verschillen net als accenten in de programmering.